Proverbe despre adevăr


1. Cel care vrea să spună adevărul găseşte porţile închise.
2. Nu toate adevărurile se pot spune.
3. Ceea ce toată lumea spune trebuie să fie adevărat.
4. La beţie se spune adevărul.
5. Adevărul a grăi nicicum să te sfieşti, măcar că la puţini vei fi plăcut şi ascultat.
6. Copiii, nebunii şi oamenii beţi spun adevărul, fără să-şi dea seama.

7. Adevărul iese ca untdelemnul deasupra apei.
8. Din vorbă în vorbă iese adevărul.
9. Până nu faci focul nu iese fum.
10. Până nu plouă nu se fac ciupercile.
11. Adevărul cu minciuna, vrăjmaşi neînduplecaţi.
12. Adevărul cu dreptatea împreună locuiesc; la unul de te vei duce dai şi peste celălalt.
13. Adevărul când l-arăţi, curat să- l arăţi, ca oricine să-l înţăleagă.
14. Adevărul înainte să meargă la orice vrei să grăieşti, ca o călăuză bună.
15. Iubeşte adevărul, deprinde-te cu el, ca să scapi de minciună.
16. Lucrul cel mai cinstit- adevărul a spune.
17. Pentru adevăr până la moarte să te lupţi.
18. Cel ce frică n-are, nici vreo temere mare, aceluia i se cuvine adevărul a spune.
19. Adevărul supără.
20. Adevărul nu trebuie arătat gol, ci în cămaşă.
21. Să avem de partea noastră adevărul;iată secretul elocinţei şi al virtuţii, iată autoritatea morală. E cea mai înaltă maximă a artei şi a virtuţii.
22. Să iubim şi prietenia şi adevărul, totuşi e o datorie sfântă să preţuim mai mult adevărul.
23. Mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevărul.
24. Adevărul este ceea ce este.
25. Minciuna este vacanţa adevărului.Să nu aibă şi adevărul parte de vacanţă.
26. Se întâmplă ca şi adevărul să fie necrezut.
27. Nimic nu este mai frumos ca adevărul.
28. Mult mai mult şi mai mare este ruşine a zice minciună că ştie,decât adevărul că nu ştie.
29. Amărăciunea duşmanilor noştrii ne serveşte, adesea,adevărul,aceia niciodată.
30. Omul şi viaţa lui nu se sprijină pe ceva şubred şi pe minciună,ci pe soliditate şi adevar.
31. Nu există prietenie între doi oameni,dintre care unul să nu vrea să audă decât adevărul,pe când celălalt este gata să mintă.
32. Pe cei grijulii îi înstrăinează de adevăr îngâmfarea şi plăcerea petrecerilor, iar neodihnita dorinţă după cât mai mult, tot aşa, îndepărtează de adevăr.
33. Este o datorie să spunem adevărul, nu să flecărim mult.
34. Când rele năravuri vuiesc neâncetat. Atunci adevărul nu este ascultat.
35. Mai bine ca întemeiat pe adevăr să învingi o părere, decit întemeiat pe o părere să te învingă adevărul.
36. Înţeleptul are două limbi:una pentru a spune adevărul,alta spre a spune ceea ce este oportun.
Intre noi fie adevărul.
37. Primul şi ultimul lucru ce se cere geniului este iubirea de adevăr.
38. Urechea este o uşiţă a adevărurilor şi o mare poartă a minciunilor.
39. Adevărul ţine mai totdeauna de cele văzute şi prea rareori de cele ce se văd.
40. Nu minţi dar nu spune toate adevărurile. Nimic nu cere mai multă prudenţă ca adevărul, căci adevărul este o sângerare a inimii.Toi atât de greu e de a şti să-l spui, pe cât e de greu de a-l tăcea.
41. Când faptul ţii, atunci adevărul stii.
42. Gândeşte -te ca printr-o minciună sacrifici nu numai un adevăr, ci adevărul în general.
43. Oamenii în genere nu preferă minciuna adevărului.
44. Spune drept totdeauna; e mai bine să spui tu adevărul, decât să-l adauge cineva necontenit la cele ce spui.
45. Sunt adevăruri care au nevoie să fie colorate ca să se poată vedea.
46. Dreptatea este adevărul în faptă.
47. Frumuseţea este adevăr şi adevărul este frumuseţe.
48. Urechea ta să fie pururea deschisa la adevăr si închisă la minciună şi linguşire.
49. Foarte necesar este a învăţa să spună adevărul.
50. Un adevăr nu poate fi contrar altui adevăr.
51. Nu este mărire unde nu este adevăr.
52. Nu trebuie sa ne jucăm cu adevărul.
53. Nu există un alt mod de a te apăra de linguşiri, decât acela de a-i face pe oameni să înţeleagă,că nu te vor supăra spunându-ţi adevărul.
54. Cine este pătruns de principiile adevărului, pentru acela chiar maxima cea mai cunoscută şi cea mai scurtă este suficientă ca să-l fortifice pentru un fel de viaţă tihnită şi ne îngrijorată.
55. Fără adevăr nu poate fi nici o formă de asigurare a vieţii,nici înţelepciune, nici omenie-însuşirea supremă a speciei omeneşti.
56. Păziţi-vă ca de para focului de tot ce înseamnă neadevăr,atât în teorie cât şi în practică.
57. Adevărul şi judecata sunt comune pentru fiecare şi nu aparţin nici celui care le-a spus cel dintâi,nici celui care le-a rostit după aceea ; nu e nici după Platon, nici după mine, deoarece el şi cu mine îl înţelegem şi-l vedem la fel.
58. Adevărul uneori au a se tăcea, au a se ascunde trebuie, adecă, de câte ori mai mult strică decât drege.
59. Mai bine este a vorbi adevărul decât minciuna.
60. Sensul pur al adevărului se formează în cercuri restrânse.
61. Vorbeşte, ca să spui adevărul.
62. Din gura copiilor iese adevărul.
63. Vorbirea adevărului e simplă.
64. E o chestiune de demnitate omenească să spui adevărul şi se înjoseşte cel ce-şi ascunde gându-rile ori spune ceea ce în adevăr nu gândeşte.
65. Datoria este singurul adevăr.
66. Invidia spune ceea ce este vătămător, nu ceea ce este adevărat.
67. Linguşirea face prieteni, adevărul stârneşte ură.
68. Adevărul trebuie să se impună fără violenţă.
69. Adevărul nu poate să fiinţeze- fără bine, nici binele fără adevăr, şi amândouă fără să rodească.
70. Adevărul izbuteşte la urma urmei. În ciuda prefăcătoriei.
71. Strângeţi-vă laolaltă, câţi simţiţi în voi dorul de muncă şi setea sfântă de adevăr.
72. Adevărul aşteaptă. Numai minciuna este grăbită.
73. Iubeşte adevărul, dar iartă greşeala.
74. Adevărul este un fruct care nu trebuie cules decât când este complet copt.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s